Artiklid

Arrak Halduse 2021. a. kliendirahulolu uuring

Meie eesmärgiks on pakkuda väga häid ja läbimõeldud teenuseid ning tagada oma klientide kõrge rahulolu. Kliendirahulolu osas me kompromisse ja allahindlust ei ...
Loe Edasi

Hooletus (?) ees, õnnetus taga. Harva kasutusel olevad äravoolu trapid võivad tekitada suuri kahjusid-ennekõige keldrites

Hooletus (?) ees, õnnetus taga, ehk kuidas harva kasutusel olevad äravoolu trapid võivad tekitada suuri kahjusid… ennekõike keldrites Lugu elust ...
Loe Edasi

Arrak Halduse 2020. a. kliendirahulolu uuring

Oleme oma eesmärgiks seadnud kõrge kliendirahulolu ja selles osas me allahindlust ei soovi teha. See tähendab, et tahame olla kliendi ...
Loe Edasi

Tehnohooldus

Tehnohooldus mõistena on vastavalt Kinnisvarahalduri käsiraamatule (Kinnisvarahalduri käsiraamat, EKHHL 2007) üldistav kasutustermin. See seob paljud erinevatest põhjustest tulenevad hooldustegevused, mida ...
Loe Edasi

8 kasulikku soovitust korteriühistu majanduskava koostamiseks

Meie artikkel postimehes: 8 kasulikku soovitust korteriühistu majanduskava koostamiseks ...
Loe Edasi

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus Vastu võetud 19.02.2014RT I, 13.03.2014, 3jõustumine 01.01.2018 Muudetud järgmiste aktidega (näita) 1. peatükk Üldsätted § 1.Korteriomand ja ...
Loe Edasi

Kinnisvara halduse mudelid

On olemas neli kinnisvara halduse mudelit. Isehaldamise mudel Halduskonsultandi (e-konsultandi) mudel Haldustöövõtja mudel Korrashoiu tervikmudel Kinnisvara isehaldamise mudel Ega siin ...
Loe Edasi