Korteriühistu haldusteenus

rrak Halduse- kinnisvara haldus

Tänaseks on korteriühistu loodud kõigisse kortermajadesse. Aga kas meil kõigil on ka reaalselt aega, et ühistusse panustada, seista kõigi elanike heaolu eest? Lahenduseks on haldusteenuse sisseostmine. Haldusteenus on hea, taskukohane ja professionaalne lahendus.

Arrak Halduse- kinnisvara heakorra teenused

Maja olukorra säilitamiseks või parendamiseks teeme omalt poolt , mis maja korrashoiu ja säilitamise jaoks vaja on ning võtame arvesse elanike ootused ja soovid. Meie oleme kättesaadavad sinule vajalikul ajal ja me lahendame küsimused operatiivselt. Elanike rahulolu on meie prioriteet.

Korteriühistu haldusteenus koosneb järgnevatest osadest:

 • tehnosüsteemide hoolduse organiseerimine;
 • dokumentatsiooni süstematiseerimine, korrashoid ja
  arhiveerimine;
 • korteriomanike omavaheliste suhete ja informatsiooni liikumise
  korraldamine;
 • korrashoiuga seotud eesmärkide püstitamine;
 • majanduskava koostamine järgnevateks perioodideks ning selle
  täitmise jälgimine;
 • remonditööde korraldamine;
 • üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute korraldamine ja
  läbiviimine;
 • korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine;
 • näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
 • heakorratööde korraldamine;

Arrak Halduse- kinnisvara hooldamine

Korteriühistu ei koosne ainult majast ja elanikest. Sama moodi on korteriühistu osaks maja juurde kuuluv muru- ja parkimisplats, aed ning ka prügikastid. Ka need vajavad hooldamist ja korrashoidmist.

Arrak Halduse- kinnisvara hooldus

Meie haldur on korteriühistule partner kõiges, mis tahab tähelepanu ja millega peab tegelema. Halduri kohustuseks on ka elanike kursis hoidmine vajalike numbritega. Seda läbi selgelt struktureeritud üüriarvete, kust on lihtne aru saada, mis summa, mille jaoks on määratud. See loob elanikele hea arusaama ning pinnase järgmise perioodi planeerimiseks.